The Book Pond
1083 recensioner
4545149 besök
New York Trilogin
pixel
Paul Auster
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The New York Trilogy
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 91-7643-533-0
Tre berättelser till synes fristående från varandra. De utspelar sig alla i NY, men med olika personer och olika händelser i centrum. Skrapar man lite på de ganska ytliga historierna börjar man dock se samband mellan dem. Ett namn här, en referens där och det gör det lite mer spännande. Det är lite hårdkokt deckarkänsla över Austers skildringar som för tankarna till amerikanska detektivserier från förra årtiondena och det är känns väldigt nostalgiskt trivsamt på något sätt.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: