The Book Pond
1083 recensioner
4545199 besök
Dolken från Tunis
pixel
Agatha Christie
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The murder of Roger Ackroyd
Bokförlag: pixel B. Wahlströms
Utgiven: pixel 1927
Roger Ackroyd hittas knivmördad och den lille belgaren Hercule Poirot kallas in för att lösa gåtan. Det visar sig att Roger kanske bar omkring på lite för mycket information för sitt eget bästa. Detta var en av Christies första böcker och den är inte en av hennes bästa, men berättargreppet är helt klart annorlunda och det gör faktiskt Dolken från Tunis värd att läsa.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: