The Book Pond
1083 recensioner
4545018 besök
Tristan och Isolde
pixel
Joseph Bédier
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Le Roman de Tristan et Iseut
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1989
ISBN: pixel 91-37-09496-3
Joseph Bédier har inte själv författat den klassiska sagan om Tristan och Isolde, utan snarast slagit ihop många medeltida versioner till en helhet i romanform, som var obligatorisk läsning för oss i gymnasiet.

Berättelsen börjar hos den unge Tristan, som tidigt skolas i riddarskapets konster. En dag blir han bortrövad av norska sjömän och strandsatt i Cornwall, där kung Marc regerar. Han bestämmer sig för att tjäna kungen och svär honom en trohetsed. Vid ett tillfälle far han till Irland för att befria den blonda Isolde från en drake och sedan föra henne till Cornwall för att bli kungens brud. På vägen tillbaka efter det framgångsrika uppdraget får de av misstag i sig en kärleksdryck och blir hopplöst förälskade i varandra. Tristan vill inte bryta sin ed och Isolde vill inte vanära sitt rykte, men de kan inte motstå varandra. De lovar gång på gång att hålla sig ifrån varandra, men misslyckas och Kung Marc kommer så småningom på dem. Isoldes otrohet och Tristans svikna löften mot sin kung leder efter många turer till hjärtesorg och död för dem båda.

Visst är Tristan och Isolde en tragisk kärlekshistoria, men jag blir inte speciellt berörd av den. Dels för att det är en ganska 'action-späckad' bok, där ingen tid läggs på känslomässiga eller målande beskrivningar. Dels är det också uppenbart att berättelsen är skriven med syftet att delge läsaren en sensmoral: att inte sätta plikten framför allt och att svika sina överordnade herrar straffar sig dyrt och det skiner hela tiden igenom. Samtidigt tycker jag att Bédier rättfärdigar de båda älskande genom att utmåla dem som oskyldiga offer för den passionerade kärleken och det ger lite mer stämning åt historien.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: