The Book Pond
1083 recensioner
4545032 besök
Our man in Havana
pixel
Graham Greene
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Vår man i Havanna
Bokförlag: pixel Vintage
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 0-099-28608-4
Graham Greene förvånar mig. Jag har haft bilden av den oerhört kunnige, erfarne krigskorrespondenten och journalisten som skriver SERIÖSA böcker, men faktum är att Our man in Havanna är mycket underhållande och lustig på ett brittiskt torrhumoristiskt vis.

Den handlar om hur den misslyckade dammsugarförsäljaren Wormold i Havanna av misstag blir rekryterad som spion i Hennes Majestäts Drottningens tjänst, trots att han inte har några erfarenheter av det slaget. Men hans kära dotter är trots sina fromma läggning (här driver Greene friskt med katolicismens ikoner och ritualer) väldigt dyr i drift, så W kan behöva extrainkomsten och börjar helt sonika uppfinna skumma agenthistorier för att dra in pengar. Det blir naturligtvis svårare och svårare att upprätthålla fasaden, speciellt när en sekreterare från London skickas över för att assistera. Trevlig bok.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: