The Book Pond
1055 recensioner
3231178 besök
Efter festen
pixel
Lisa Jewell
Framsidesbild
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel After the party
Svensk titel: pixel Efter festen
Bokförlag: pixel Printz Publishing
Utgiven: pixel 2010
ISBN: pixel 978-91-979803-8-8