The Book Pond
1083 recensioner
4545120 besök
Désirée: romanen om Napoleons ungdomskärlek, borgardottern från Marseille, som blev drottning av Sverige
pixel
Anne-Marie Selinko
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Désirée
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-0-046731-6
Undertiteln till Désirée är: romanen om Napoleons ungdomskärlek, borgardottern från Marseille, som blev drottning av Sverige. Anne-Marie har sammanställt hennes dagbok, som jag läste i samband med ett arbete i högstadiet och det var en av mina bästa historielektioner någonsin. Hon skriver mycket detaljerat om sina intryck av sitt nya land Sverige, när hon kom hit i samband med att vi importerade vår första Bernadotte: Jean-Baptiste.

Jag hade aldrig lärt mig så mycket om politik och liv vid 1800-talets sekelskifte, om det inte varit för denna lilla pärla.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: