The Book Pond
1083 recensioner
4545099 besök
Det verkliga livet
pixel
Hanne Vibeke Holst
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Det virkelige liv
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2002
ISBN: pixel 91-7643-761-2
Trots att första boken inte imponerade stort fortsatte jag att läsa trilogin om Therese Skårup, hennes man Paul och det numera födda barnet. Här känns hon mer jordnära när hon tillåts plocka fram sina moderskänslor och gå in i kanelbullelivet.

Parallellt har Holst förstås piggat upp handlingen med lite action och den nyblivna pappans otrohet. Det är ingen djupsinnig läsning, men alltsomallt var den bättre än del ett.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: