The Book Pond
1021 recensioner
2860481 besök
Huset på udden
pixel
Agatha Christie
Framsidesbild
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Ordeal by innocence
Svensk titel: pixel Huset på udden
Bokförlag: pixel Bookmark Förlag
Utgiven: pixel 2014
ISBN: pixel 978-91-7547-168-6