The Book Pond
1051 recensioner
3180314 besök
Liv efter liv
pixel
Kate Atkinson
Framsidesbild
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Life after life
Svensk titel: pixel Liv efter liv
Bokförlag: pixel Massolit Förlag
Utgiven: pixel 2016
ISBN: pixel 978-91-7691-000-9