The Book Pond
1083 recensioner
4545061 besök
Frestelsen
pixel
Colleen McCullough
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel An indecent obsession
Bokförlag: pixel Askild & Kärnekull
Utgiven: pixel 1983
ISBN: pixel 915820507-1
Frestelsen utspelar sig i slutet av WWII på ett militärsjukhus någonstans i Söderhavet. Där jobbar syster Honour Langtry med att ta hand om traumatiserade och på andra sätt mentalt skadade soldater. Hon har satt en ära i att plikttroget sköta sitt arbete och genom sin tillgivenhet lyckas hon skapa ett ömtåligt, känslomässigt band till männen, något som rubbas då en ny patient skrivs in.

Honour märker hur hon dras till den nyanlände sergeant Michael Wilson, en förbjuden frestelse som hon inte kan motstå. På de begränsade ytorna leder deras passion till upptrappade spänningar, svartsjuka, våld och undergång.

Jag tycker det här är en av McCulloughs bättre böcker. Som ofta är fallet gör hon sina karaktärer mångfacetterade, lite psykologiskt skadade på det ena eller andra sättet och ibland rent obehagliga. Hon är inte förtjust i lyckliga slut, så det kan man inte förvänta sig, men vägen till sista sidan är läsvärd.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: