The Book Pond
1083 recensioner
4545116 besök
I lejonets gap
pixel
Anne Holt
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Løvens gap
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-7263-012-4
Anne Holt är en av Norges främsta deckarförfattarinnor. Till skillnad från en del andra kvinnor i samma genré fokuserar hon här inte bara på brottets psykologi, utan pytsar även in lite politiskt maktspel och en genomarbetad intrig. Tyvärr kan hon inte låta bli att göra sina kriminalkommissarier stereotypa, även om en av dem råkar vara en kvinna och lesbisk. Men ok, om man köper det läser man I lejonets gap med stor behållning.

A-Lo, 2000
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: