The Book Pond
1083 recensioner
4545127 besök
Fursten
pixel
Niccolò Machiavelli
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Il principe
Bokförlag: pixel Natur och Kultur
Utgiven: pixel 1988
ISBN: pixel 91-27-02597-7
Niccolò Machiavelli (1469-1527) skrev denna sin mest berömda bok år 1513, tillägnad Lorenzo de Medici (dåvarande härskare av Florens). Det är en anvisning om hur en furste ska styra sin stat genom att hänsynslöst hävda sin och statens makt utan att bry sig om vilka medel som används. Till exempel bör en furste enligt M '..antingen omhulda människorna eller krossa dem. Små oförrätter kommer de att hämnas, men stora gör dem maktlösa.' och 'En vis furste varken kan eller bör hålla sitt ord, om han därigenom själv lider skada...'

Trots dedikationen har det stötts och blötts huruvida M riktar sin bok till en stark man, eller tvärtom till kollektivet - det italienska folket. Det har gjorts oändligt många tolkningar och Fursten har kommit att betraktas som en tidlös handbok i statsskick, som olika grupper anammat för sina egna syften. På det glada 60-talet kom han t.ex. att ses som en lärare för den revolutionära vänstern.

Min egen uppfattning är att M omöjligt kan ha förutspått spridningen av sitt verk. Han var inte ute efter att skriva en internationell bestseller, en ny bibel, utan riktade den till Lorenzo de Medici allena, som ett inställsamt försök till att återerövra förlorad makt och komma upp sig i smöret igen efter sitt fall. Därför är min åsikt att Fursten fått lite oförtjänt mycket uppmärksamhet. Är man intresserad av statskunskap bör den kanske läsas, men framförallt är det väl de efterföljande tolkningarna som är intressanta - om något.

A-Lo, 1994
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: