The Book Pond
1083 recensioner
4545027 besök
Cyankalium och champagne
pixel
Agatha Christie
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Sparkling cyanide
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-0-048538-1
Rosemary Barton är död - förgiftad av en cyanidspetsad champagnedrink. Att det skulle vara självmord kan inte hennes man tro, utan ett år senare samlar han åter sällskapet som var med vid det ödesdigra tillfället.

Christie introducerar var och en genom att de kapitelvis får berätta om sin relation till och sina minnen av Rosemary. I vanlig ordning tror man förstås att alla är skyldiga,då de alla har sina motiv. Den här gången är det inte Hercule Poirot som löser gåtan, vilket jag alltid tycker är lite synd, men Poirot eller inte så är inte det här ett av Christies storverk, bland annat pga upplösningen som kanske känns lite för orealistisk. Dock håller den allt som spänningsförhöjare för en stund.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: