The Book Pond
1083 recensioner
4545051 besök
Inte enklare än så
pixel
Kajsa Ingemarsson
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2004
ISBN: pixel 91-7001-125-7
Igenkännande och vardagsnära om ett äktenskap på rutin som blir ett äktenskap i kris när kvinnan mot bättre vetande inleder en affär med en kollega. Dialogerna är ibland lite krystade och långdragna, men Ingemarsson skriver ändå bättre än vad jag hade förväntat mig och lyckas få sina karaktärer hyfsat realistiska.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: