The Book Pond
1083 recensioner
4545036 besök
Land below the wind
pixel
Agnes Keith
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Land i lä
Bokförlag: pixel Natural History Publications
Utgiven: pixel 1994
ISBN: pixel 983-812-003-0
Det tog mig lång tid att plöja igenom Land below the wind, men därmed inte sagt att boken var dålig. Tvärtom. Jag dröjde mig ofta kvar vid meningar, formuleringar, ord och Agnes Keiths egna charmiga teckningar.

Agnes Keith beskriver livet på Borneo så att det blir levande och verkligt. Hon måste varit en märkvärdig kvinna, egensinnig, stark och självständig och fylld av medkänsla för sin omgivning.

Det var en fröjd att läsa om Sandakan och jag drömde mig ofta tillbaka till huset på höjden, där paret Keith tillbringade några lyckliga år mitt i livet, men som nu står fallfärdigt. Jag är glad att jag fick se det.

A-Lo, 2000
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: