The Book Pond
1083 recensioner
4545186 besök
...annars dör man
pixel
Deborah Hautzig
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Second star to the right
Bokförlag: pixel Rabén & Sjögren
Utgiven: pixel 1983
ISBN: pixel 91-29-56273-2
…annars dör man skrevs när anorexia fortfarande var en ganska okänd sjukdom. Det är en skönlitterär berättelse om 14-åriga Leslie, som en dag får för sig att hon är tjock och börjar banta, men utan att kunna eller vilja sluta och till slut måste hon läggas in och tvångsmatas.

Hon uppvisar alla de klassiska anorexiapatientdragen: att vilja vara till lags och prestera för att möta omgivningens (föräldrarnas) förväntningar, att vilja ha perfekt kontroll och vända det inåt mot sig själv.

Jag läste ...annars dör man första gången när jag var ganska ung, kanske tretton, fick syn på den på biblioteket häromdagen och har nu läst om den. Boken har inte överlevt perioden på 20 år kan jag säga. Ämnet är förstås fortfarande angeläget, men tonåringarna i den är hopplöst efter. Så här varken beter sig eller pratar ungar idag. Så här högtravande pratar inte ens jag som i tonåringars ögon börjar bli tant! Jag suckade och skruvade på mig när jag tog mig igenom den styltade dialogen som förstörde det mesta faktiskt.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: