The Book Pond
1083 recensioner
4545135 besök
Pappaliv
pixel
Bill Cosby
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Fatherhood
Bokförlag: pixel Viva
Utgiven: pixel 1987
ISBN: pixel 91-6140-184-7
Pappaliv kom ut när the Cosby Show fortfarande rullade i Sverige och boken blev en stor succé. Även om den har några år på nacken nu och humorn kan kännas lite sliten är den ändå lite klassisk som 'faderskapsbok'.

Som fembarnsfar har Bill Cosby en del erfarenhet att dela med sig av och han gör det med sin distinkta ironiska humor och mycket värme. Här kan man läsa om diskussionerna kring beslutet att skaffa barn, om förändringarna (de enorma) som barnet medför och om hur man drillar de små glinen. Kanske är konservativ amerikansk barnuppfostran inte helt att jämföra med svensk, som jag inbillar mig, mer liberal sådan, men många föräldrar kan nog få en del tips och känna någon slags tröst i att de inte är ensamma i sin frustration....

Ofta är det faktiskt väldigt roligt, som när han andäktigt beskriver förlossningen av sitt första barn och hur han i sina armar får - en groda (!) eller åtminstone någonting som är lika skrynkligt och fult...

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: