The Book Pond
1083 recensioner
4545184 besök
ABC-morden
pixel
Agatha Christie
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The ABC murders
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1987
ISBN: pixel 91-0-047267-0
Så här lyder baksidetexten till ABC-morden: Först mördas Anna Ascher från Andover sedan Betty Barnard i Bexhill därefter Carmichael Clarke i Churston. Före varje mord får detektiv Hercule Poirot retfulla och utmanande brev från någon som kallar sig ABC. Mönstret fortsätter och mördarens varnande brev blir hans stora misstag då Hercule inte kan låta bli att plocka upp den kastade handsken.

Det här är en av mina Christie-favoriter med sin snillrika och spännande komplott

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: