The Book Pond
1083 recensioner
4545222 besök
The impressionist
pixel
Hari Kunzru
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Imitatören
Bokförlag: pixel Penguin
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 0-141-01313-3
Pran Nath föds in i ett rikt hem i Indien, men husets herre är inte far till barnet och när detta uppdagas kastas Pran ut på gatan för att klara sig själv. Där börjar vår huvudpersons resa som tar honom från rännstenen till en Rajas hov, till ett missionärspars boning i Agra, till Oxfords universitet och Afrikas inland.

Varje gång han förflyttar sig får han ett nytt namn och en ny identitet som han fullständigt växer in i utan att se tillbaka, utan att se framåt, han flyter bara med strömmen för att se vart den leder. Pran - Rhuksana - Pretty Bobby - Jonathan blir en mästare på överlevnadstaktik; han studerar och imiterar sin omgivning, han sätter alltid sina egna intressen först. På så vis tar han sig framåt i livet och kommer undan med det mesta, men han kan aldrig släppa någon in på livet, för inte ens han själv känner sitt innersta.

Det tog mig hyfsat lång tid att läsa ut the Impressionist, dels för att de 500 sidorna på sina håll innehåller snäppet mer avancerade engelska ord än jag behärskar och dels för att tempot på de 500 sidorna går väldigt mycket upp och ner. Långsamma avsnitt i kombination med en egoistisk karaktär, som är svår att sympatisera med, fick mig emellanåt att tappa intresset, men jag läste vidare och kom alltid till mer inspirerande kapitel som också ofta kunde vara väldigt roliga. Slutbetyget blir en trea.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: