The Book Pond
1083 recensioner
4545183 besök
Damerna i Missalonghi
pixel
Colleen McCullough
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The ladies of Missalonghi
Bokförlag: pixel Legenda
Utgiven: pixel 1987
ISBN: pixel 91-582-1159-4
Damerna i Missalonghi utspelar sig under tidigt 1900-tal i den lilla stan Byron. Där bor Missy Wright (som nästan är en kariaktyr av dåtidens ungmö; intetsägande, mager och klädd i sedesamma bruna kläder) tillsammans med sin mor (änka) och moster. De är fattiga, då arvsreglerna inom familjen Hurlingford uteslutande testamenterar till männen, så framtiden ser inte ljus ut för Missy. Men då¨anländer en mystisk främling till stan som får henne att blomma ut. ´

Missalonghi-damerna var radikalt annorlunda än McCulloughs gripande Törnfåglarna på så vis att den är kort, nästan som en novell, och mer som en liten saga än ett drama. Jag blev ganska förvånad över denna ändrade riktning i litterär stil, men om man lämnar jämförelserna därhän är Damerna... en ganska trivsam, kanske liten sentimental, men söt historia.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: