The Book Pond
1083 recensioner
4545044 besök
The millstone
pixel
Margaret Drabble
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Kvarnstenen
Bokförlag: pixel Penguin
Utgiven: pixel 1968
ISBN: pixel 0-14-002842-0
Som vi avskydde den här boken när den ingick i kurslitteraturen under engelskastudierna. Långsam och trög, svårläst och intetsägande var väl våra föga inlindande omdömen. Ändå klarade den sig undan bokbålet och nu tio år senare har jag läst om den med stor behållning. Kanske för att min egen situation nuförtiden mer kan relatera till Rosamunds, men också för att Drabble faktiskt är en god berättare som ger skarpa iakktagelser av mänskligt beteende.

Hjältinnans predikament skildras på ett skönt matter-of-fact sätt, utan snyft och klagan och historien skruvar sig framåt i takt med att Rosamunds mage växer i ett Londonskt sextiotal bland konstnärsvänner och centralvärmens ankomst. En fyra faktiskt 2002. Det hade man aldrig trott.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: