The Book Pond
1083 recensioner
4545192 besök
Hawaii
pixel
James A Michener
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Rabén & Sjögren
Utgiven: pixel 1988
ISBN: pixel 91-29-59273-9
Michener har skrivit ett flertal romaner enligt samma upplägg: han blandar historiska fakta om ett land/område/plats med uppdiktade historier och böckerna heter rätt och slätt saker som Polen, Chesapeeke, Texas och i det här fallet Hawaii.

Boken handlar om hur Hawaii ursprungligen befolkades när polynesiska sjöfarare seglade över haven och fann sin nya hemö. I deras fotspår följde amerikanska missionärer, kineser, japaner och filippinare. Michener väver i detta in fascinerande historier om några familjers utveckling genom generationerna, folkens vedermödor, framgångar, om kampen för att behålla sina identiteter och samtidigt leva i harmoni.

Vad jag vet så gör Michener en grundlig research inför sina böcker för att få korrekt data, men Hawaii är absolut ingen torr faktabok, utan bara en otroligt bra roman.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: