The Book Pond
1055 recensioner
3241341 besök
Den femte kvinnan
pixel
Henning Mankell
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Den femte kvinnan
Bokförlag: pixel Ordfront
Utgiven: pixel 1998
ISBN: pixel 91-7324-579-8
Sjätte boken i Wallanderserien om en hämndlysten mördare som gäckar den skånska spaningsgruppen är riktigt bra. Jag behövde all distraktion jag kunde få denna tunga höst och var mycket tacksam för den spännande Femte Kvinnan.

A-Lo, 1998
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: