The Book Pond
1083 recensioner
4545175 besök
Gömda
pixel
Liza Marklund
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Piratförlaget
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 91-89426-00-2
Naturligtvis, det är fruktansvärt med kvinnor som misshandlas, förföljs av sina psykopater till män så att de måste fly och ständigt byta adress. Naturligtvis, det är mycket upprörande att myndigheterna agerar så slappt inför detta faktum.

Men jag orkar faktiskt inte läsa om det sida upp och sida ner 300 gånger. Det är hemskt, men det blir för mycket. Vill jag ha lidande vänder jag mig till dagstidningarna. Därmed inte sagt att man inte ska reagera på hur illa ställt det är med vårt skydd av utsatta.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: