The Book Pond
1083 recensioner
4545141 besök
Studio sex
pixel
Liza Marklund
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Ordupplaget
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-973380-8-7
Baksidetexten för Studio sex låter enligt följande: 'En ung kvinna hittas sexmördad på en kyrkogård. En minister misstänks för brottet. Om ett par veckor är det riksdagsval och det journalistiska drevet går. Annika Bengtzon är vikarie på Kvällspressen och ser sin chans att få fast jobb. Hon dras in i en cirkel av porrklubbar, storpolitik och massmediala övergrepp.'

Studio Sex utspelar sig kronologiskt sett åtta år före Sprängaren. Annika Bengtzon är yngre, mer oerfaren, osäkrare, men lika ambitiös. Förutom den tätnande intrigen inom storpolitiken så får man ta del av dagboksanteckningar, skrivna av en kvinna i vad som utvecklar sig till ett sadistiskt och kontrollerande förhållande. Studio Sex var faktiskt inte så dålig som jag fått höra. Småspännande och överraskande slut.

A-Lo, 2000
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: