The Book Pond
1083 recensioner
4545137 besök
Katt efter katt
pixel
Agneta Näslund
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Trevi
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 91-7161-014-6
Trevi har specialiserat sig på böcker om katter och det här är en av dem. En kattfotobok kan man säga. Agneta Näslund har bidragit med underbara svartvita bilder på sina tre bedårande katter, men texten är till större delen inte hennes egen. I stället är det en samling korta fakta, dikter, noveller och anekdoter om just katter från andra författare som är trevliga och lagom korta att läsa.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: