The Book Pond
1083 recensioner
4545140 besök
Anils skugga
pixel
Michael Ondaatje
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Anil's ghost
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 91-0-057315-9
Författaren till 'Den engelske patienten' har skrivit en bok som skildrar hans hemö Sri Lanka. Rättsmedicinaren Anil återvänder till ön efter tretton år i väst för att hjälpa till att fastställa om brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts. Till sin hjälp har hon fyra skelett och en inhemsk arkeolog och dagens Sri Lanka vävs samman med dåtidens ju längre deras arbete fortskrider.

De måste jobba i det tysta, man vet aldrig vem man kan lita på och det är ingen hjältesaga detta heller; man har hela tiden på känn att Anil inte kommer att tillåtas lyckas i sin strävan att finna sanningen. Men det är inte själva poängen med berättelsen. Språket är vackert, nästan drömmande och blottlägger ett land i spillror, men visar samtidigt människors anpassningsförmåga och kärlek till sitt hem.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: