The Book Pond
1083 recensioner
4545156 besök
My year of meat
pixel
Ruth L. Ozeki
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Ett år av kött
Bokförlag: pixel Pan Macmillan
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 0-330-36845-1
Jane Takagi-Little reser Amerika runt för att ragga personer som kan ställa upp i reklamfilmer om kött. I Japan ligger en reklambyrå som saluför produkterna i landet, där en av medarbetarna utnyttjar sin fru för att betygssätta filmerna.

De båda kvinnornas liv löper parallellt genom hela boken. Jane lär sig mer om köttindustrin än hon vill veta, Akiko får nya influenser genom reklamfilmerna och får styrka att lämna sitt hemska äktenskap. Detta är en udda bok som inte liknar något man läst tidigare och där varje kapitel inleds med ett stycke från Shonagons The Pillow Book som ska tjäna som en illustration. Trots sin originalitet är den lite trög, men absolut läsvärd.

A-Lo, 2000
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: