The Book Pond
1083 recensioner
4545190 besök
Blacklist
pixel
Sara Paretsky
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Svartlistad
Bokförlag: pixel Penguin
Utgiven: pixel 2004
ISBN: pixel 0-141-01023-1
Warshawski är tillbaka till min stora lycka. Jag trodde att Paretsky hade lagt sin detektiv på hyllan, men här återkommer hon i en tjock volym. Det tar dock tid att komma in i Blacklist. Jag har svårt att hålla isär personer och finner den lite rörig, men så småningom släpper det och jag blir lite mer engagerad.

I vanlig ordning är det inte bara spänningsmomentet jag är ute efter vad gäller dessa böcker, utan det är lika roligt att läsa om Warshawskis personliga förehavanden. Dels de återkommande inslagen: Mr Contreras lever än och hon joggar sig som vanligt igenom morgnarna med hans hundar. Men också det som förändrats, för Warshawski har faktiskt till slut skaffat sig en stadig pojkvän!

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: