The Book Pond
1083 recensioner
4545170 besök
Möss och människor
pixel
John Steinbeck
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Mice and men
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1987
ISBN: pixel 91-37-04666-7
Detta är en kort historia av Steinbeck om två kringvandrande lantarbetare, Lennie och George, där Lennie är den mindre begåvade och George den som skissar och planerar deras dröm om en egen bondgård.

Det udda vagabondparet lever ett kringflackande liv, delvis beroende på att Lennies omedvetenhet om sin egen råstyrka orsakar trassel och ofta tvingar dem att fly. När det ödesdigra slutet kommer ställer Steinbeck på ett ganska tydligt (övertydligt?) sätt frågor om människors ansvar och skuld när man inte har förmågan att bedöma konsekvenserna av sitt eget handlande. Om det är riktigt att eliminera de svaga ur samhället knyter även an till den vid tiden spirande nazismen.

Jag tyckte att Möss och Människor var deprimerande att läsa och om det är meningen att vi ska sympatisera med Lennie och 'de svaga' så har boken misslyckats med mig, för jag upplever snarare irritation (jag kanske iofs inte är jordens största altruist...). Dock verkar svensklärare i generationer ansett att boken är ett exempel på god pedagogik och beställer den alltjämt till sina klasser.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: