The Book Pond
1083 recensioner
4545153 besök
Gaglow
pixel
Esther Freud
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Ej utgiven på svenska
Bokförlag: pixel HamishHamilton
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 0-241-00305-9
Den lilla Eva växer upp på godset Gaglow i östra Tyskland i början på 1900-talet. Förhållandet till modern är mycket kyligt, vilket främst systrarna Bina och Martha driver på och i stället tyr sig flickorna till guvernanten Schu-Schu. Kriget närmar sig och Eva tvingas se sin älskade bror Emanuel ge sig ut i fält. Men aldrig slutar hon drömma om att de en dag ska bygga ett hus tillsammans, vilket hon beskriver i sina långa brev till honom.

I vartannat kapitel förflyttas läsaren till nutid och London, där den arbetslösa aktrisen Sarah sitter modell för sin fars målningar. Under sessionerna med fadern får hon höra om hur familjegodset Gaglow (Eva är mormor till Sarah, men de har aldrig träffat varandra) och blir intresserad av huset och det svek som Eva aldrig förlät brodern Emanuel för.

Jag tyckte mycket om hur Esther Freud för fram den här historien från två håll. Det blir faktiskt aldrig hoppigt eller rörigt och man läser ivrigt vidare för att få reda på var någonstans berättelserna ska mötas.

Trots att karaktärerna egentligen inte beskrivs särskilt utförligt, utan endast med någon detalj här och där, så lyckas Freud förvånansvärt väl med att etablera dem och göra dem intressanta. Att få läsa om en tysk familjs perspektiv på kriget var också uppfriskande, det är inte ofta böcker skrivs ur den synvinkeln.

Det är mycket umbäranden och sorg som både Eva och Sarah får gå igenom, men trots att Gaglow inte är en solskenshistoria kan jag underligt nog inte tänka på den som någonting annat än - trevlig.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: