The Book Pond
1083 recensioner
4545185 besök
Lev med liv och lust
pixel
Johan & Lena Holmsäter
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Ica Bokförlag
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 91-534-2130-2
Friskis & Svettis-grundaren Johan Holmsäter har tillsammans med sin fru Lena skrivit en 'basbok' om hälsa och träning. Den försöker ge ett helhetsperspektiv på hur vi kan uppnå bättre hälsa genom bra mat, motion, avslappning och hur vi ska kunna upprätthålla vår nya livsstil i vardagslivet. Det är grundlägganda, enkla och ganska inspirerande tips, som kanske framförallt vänder sig till ovana motionärer, med dålig koll på näringslära.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: