The Book Pond
1083 recensioner
4545067 besök
Harry Potter and the chamber of secrets
pixel
Joanne K Rowling
Framsidesbild
5
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Harry Potter och hemligheternas kammare
Bokförlag: pixel Scholastic
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 0-439-06487-2
Den andra Potter-boken i serien. Harry kommer tillbaka till skolan efter sommaruppehållet och kastas in i nya mysterier tillsammans med sina vänner. Rowling vet att bygga upp spänningen på ett mycket bra sätt, vilket varvas med skildringar från skolundervisningen som jag finner otroligt underhållande och kan knappt lägga ifrån mig boken.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: