The Book Pond
1083 recensioner
4545034 besök
Harry Potter and the Order of the phoenix
pixel
Joanne K Rowling
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Harry Potter och Fenixorden
Bokförlag: pixel Bloomsbury
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 0-7475-5100-6
Den femte boken i Potterserien är den mest omfattande hittills med sina 760 sidor. Miljöerna och persongalleriet är förstås välbekanta, men Rowling lyckas faktiskt med att hålla standarden även denna gång. Harry Potter har blivit äldre och hans väg in i tonåren med komplexa känslor och humörsvängningar skildras väl jämte äventyren som driver boken framåt. Däremot så tycker jag att hans nyvunna insikter om Snapes illvilja mot honom, borde ha fått honom att ändra åsikt och förhållningssätt mot denne.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: