The Book Pond
1083 recensioner
4545020 besök
l’Alchemiste
pixel
Paulo Coelho
Framsidesbild
2
Språk: pixel Franska
Originaltitel: pixel O Alquimista
Svensk titel: pixel Alkemisten
Bokförlag: pixel Anne Carrière
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 2-910188-13-2
Jag läser större delen av boken på franska, vilket går långsamt, men det är ändå inte alltför komplicerat, eftersom kapitlen är korta och till stor del består av upprepningar. Alkemisten blev en enorm framgång när den kom, tryckt i miljontals exemplar sägs den ha inspirerat mängder med människor att söka det som är viktigt inuti sig själva.

Jag blir inte lika hänförd. Berättelsen om herdepojken som ger sig ut för att leta efter en skatt i Egypten, men så småningom finner att det som är viktigt finns inom oss själva, tråkar helt enkelt ut mig. Jag har svårt för det nyandliga mumbo-jumbot och huvudpersonen känns rätt självgod och präktig. Jag läste ut den på svenska, bara för att jag skulle få lägga den bakom mig.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: