The Book Pond
1083 recensioner
4545147 besök
Gå dit hjärtat leder dig
pixel
Susanna Tamaro
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Va' dove ti porta il cuore
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1995
ISBN: pixel 91-37-10686-4
En mormor skriver brev till sin dotterdotter i hopp om försoning. Hon försöker rannsaka sig själv och förklara hur det kan komma sig att hennes dotter, flickans mamma är dysfunktionell och frånvarande och hur det kan ha påverkat den unga kvinnan. En typisk gammal-är-vis-bok, men utan för mycket sensmoral och faktiskt är den ganska rörande.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: