The Book Pond
1083 recensioner
4545128 besök
Sanningens ansikte
pixel
Suzy Wetlaufer
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Judgement day
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 91-7133-142-5
Den hårdhudade Harvard-journalisten Sherry Estabrook, anställd på Miami-tidningen the Citizen, snubblar en dag över ett riktigt scoop. Hon undersöker droghandeln på en av stadens high school och kommer i kontakt med den 16-åriga Manuel, som berättar att han skjutit 18 människor, men nu vill slå sig fri från gangstervärlden.

Sherry och hennes sidekick Belinda McEvoy ser Pulitzer-pris hägra och ger sig entusiastiskt i kast med historien. Sherry reflekterar inte över de uppenbara luckorna i Manuels berättelse, hans fixering av henne och hans brist på ånger förrän det är alldeles för sent.

Efter att bashandlingen är på plats, bygger Wetlaufer upp ett crescendo av hotelser, besatthet och svek fram till slutuppgörelsen. Det är ingen dålig intrig, men jag tycker W brer på för mycket och skapar en förutsägbar Hollywood-action, där varken karaktärer eller händelseförlopp är trovärdiga.

A-Lo, 1994
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: