The Book Pond
1083 recensioner
4545143 besök
Candide
pixel
Voltaire
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Candide ou l'optimisme
Bokförlag: pixel Liber läromedel
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-40-60488-8
Voltaires hjälte Candide blir utvisad från det westfaliska palatset av Baronen Thunder-Ten-Trunck, efter det att han har förfört dennes dotter, Kunigunda. Så börjar sagan om den evigt optimistiske, naive och godtrogne Candides, Kunigundas och Dr Pangloss missöden och äventyr.

Voltaire skrev Candide efter att ha levt i landsflykt under ett antal år. Hans brott bestod i att kritisera kyrkan, kungen, myndigheter och kämpa för så radikala åsikter som yttrandefrihet och människors självständighet. Landsförsvisningen verkar mest ha spätt på hans förakt för nämnda institutioner, eftersom Candide är fulla av angrepp mot desamma, men de är maskerande i en ganska roande, ironisk och sarkastisk berättelse, som känns förvånansvärt fräsch för att vara 250 år gammal.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: