The Book Pond
1083 recensioner
4545096 besök
Stormvind
pixel
Madeleine Brent
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Stormswift
Bokförlag: pixel Viva
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-614-0074-2
Stormvind utspelar sig i Afghanistan, i ett fattigt kungarike, där den unga Jemimah Lawley har blivit tillfångatagen och såld som (sex-)slav. Hennes mål är att återvända till sitt hemland Storbritannien och hon får oväntad flykthjälp från en mystisk främling, som först verka hysa stort agg mot henne.

Det många kanske inte känner till är att Madeleine Brent är en pseudonym för Peter O'Donnell, som har skrivit serierna om Modesty Blaise. Han blev tillfrågad att skriva mer romantiska äventyrsböcker och har kommit ut med ett tiotal, varav Stormvind är en.

Jag vet inte om det är för att han är man, eller för att Modesty Blaise är en tuffing, men hjältinnorna i de här böckerna är inte de vanliga hjälplösa våpen, utan mer handlingskraftiga och intelligenta. Storyn är inte Brents/O'Donnells bästa, men den är ändå spännande, färgstark, romantisk och exotisk och duger bra att drömma sig bort till under några timmar.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: