The Book Pond
1083 recensioner
4545191 besök
Avbrott
pixel
Hans Alfredsson
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 91-46-18249-7
Det här är en samling noveller av Hasse Alfredsson med skiftande karaktär och kvalitet. Först ut och överlägset bäst är 'Septemberberättelser' om en blind pianist som har haft ett brokigt och spännande liv. Det är detaljrikt, levande, språkligt begåvat och oväntade svängningar, hela tiden med en känsla av fara lurande i hörnen. Bra är också efterföljande telefondialog mellan en pappa och hans son, som kommer allt längre ifrån varandra, tills deras relation mest handlar om plikt och klagan. Dialogen känns väldigt realistisk och är pga sin igenkänningsfaktor lite jobbig att läsa.

Därefter tar den svagare delen av boken vid. 'Hovmästarens bostad' har jag stora problem med. Det är också en dialog mellan en överste och en doktor som nu blivit till åren och pratar svunna minnen. Jag förstår att de är gamla, men deras språk är som om det härstammade från tidigt sekelskifte och vad jag förstår av inramningen ska berättelsen utspela sig i nutid.

Samma sak är det 'En gotisk historia', som också utspelar sig i nutid, men det går inte ihop med den gammeldags svada som far ur den otäcka predikanten Jormas mun. Dock har den som helhet sina förtjänster, eftersom Alfredsson är som bäst när han blandar in mörka element i sina historier. Lite upp och ner alltså, allt som allt så kan Avbrott vara värd en 3.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: