The Book Pond
1083 recensioner
4545178 besök
Tvekampen
pixel
David Morrell
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel First blood
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-7752-125-0
Jag tillhör väl den promille av befolkningen som inte sett Rambo-filmerna, men jag har åtminstone läst boken som First Blood bygger på!

John Rambo är en vietnamveteran och belönad med tapperhetsmedalj, som återvänt till USA och känner sig lagom vilse i tillvaron (vad jag tolkar det som..). Boken utspelar sig i Kentucky och är ett man-mot-man drama mellan Rambo och stans sheriff, som inte gillar uppsynen på den förra där han står och hänger med sitt långa hår. Sheriffen, Teasle, bestämmer sig för att köra ut honom från bygden, men han har förstås ingen aning om vem han bråkar med när jakten tar vid genom skogen. Vad jag hört så skiljer sig slutet på boken en hel del från filmen, så det ska inte avslöjas här, förutom att det är oerhört illustrativt och detaljrikt...

First Blood är en ganska actionladdad bok som inkluderar alltifrån kampsport till fingerfärdighet med vapen och explosiva ämnen. Det är inte min favoritkategori av böcker - eller film - ska sägas till en början, men jag tycker ändå boken är läsvärd. Morell belyser ju också litegrann konflikterna mellan krig och civilt liv. Rambo har utbildats till att döda och inom krigets ramar hyllas han, men när han återvänder till det amerikanska samhället blir han bespottad och får svårt att anpassa sig.

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: