The Book Pond
1083 recensioner
4545013 besök
Månskärans stad
pixel
Belva Plain
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Crescent city
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1987
ISBN: pixel 91-7752-129-3
Titeln på Belva Plains roman, Månskärans stad, syftar på New Orleans på 1800-talet. Dit kommer syskonen David and Miriam Raphael från sitt fattiga hem i Europa och resan över Atlanten ska komma att ändra deras liv drastiskt.

I New Orleans är tillvaron full av lyx ochöverflöd; de bor i ett stort hus, industrin omkring dem blomstrar och Miriam blir vid unga år ingift i den högre societeten och får alla saker hon kan önska. Men både hon och David slits mellan lojalieteten till sina nära och sin frihetslängtan. Allt kommer dock att förändras den dagen när inbördeskriget bryter ut.

Jag har egentligen knappt någon uppfattning om Månskärans stad, för i samma stund som jag lade den ifrån mig började den försvinna ur medvetandet. Jag vet inte så mycket om amerikanske inbördeskriget, men det verkar återgivet på ett trovärdigt sätt, liksom handlingen i övrigt. Men det var ganska tråkigt och oengagerande och karaktärerna var alldeles för diffusa för att jag skulle kunna fästa mig vid dem, så sammanfattningsvis kan jag väl beskriva romanen som tämligen 'blek'.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: