The Book Pond
1083 recensioner
4545028 besök
Asken Yggdrasil: en gammal gudomlig historia
pixel
Alf Henriksson
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1973
När jag gick i grundskolan läste jag mycket berättelser från den grekisk-romerska mytologin. Men så upptäckte jag att vi hade våra egna gudasagor här uppe i Norden, då jag i mina föräldrars bokhylla hittade 'Asken Yggdrasil' sammanställd av Alf Henriksson.

Enligt Asatron är Yggdrasil världsträdet, i vilket det finns både himmel och helvete och 'mittemellan', dvs Midgård, där människorna håller till. Gudarna bor i Asgård, där den största och mest välkända borgen heter Valhall och ägs av Oden. Här finns förstås också andra välbekanta namn som Tor, Frej och Balder, hästen Sleipner och grisen som återuppstår varje natt: Särimner.

Det är de tre nornorna Urd, Verdandi och Skuld som tar hand om trädet och dessutom bestämmer de ödet för varje människa. De sitter vid Urds brunn, som förser en av trädets tre rötter med vatten, men det är framförallt Mimers brunn som blivit mest känd som källan till all kunskap. Precis som i bibeln kommer det även i Asatron en domedag, här kallas den Ragnarök och innebär total förstörelse, men ur askan stiger en ny och underbar värld.

Alf Henrikssons sammanställning är himla trevlig och att läsa Asken Yggdrasil är dessutom verkligen intressant, för precis som med beskrivningen av världens undergång ser man paralleller till alla våra världsreligioner och man inser att de säkert har lånat friskt av varandra till sina skapelseberättelser. Hur någon kunde ta asagudarna och asaberättelserna på allvar är lite svårt att förstå, för idag känns det mest som sagor, men vad jag vet så finns det än idag sällskap som besvär sig till den här tron.

A-Lo, 1985
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: