The Book Pond
1083 recensioner
4545042 besök
A search for secret Egypt
pixel
Paul Brunton
Framsidesbild
1
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Till Egypten
Bokförlag: pixel Red Wheel/Weiser
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 8-77286-03-5
Dr Brunton söker efter det verkliga motivet bakom pyramidernas byggande och går handgripligen till väga genom att spendera en natt inuti Cheops och därifrån ta sig runt Egypten i jakt på svaren. Just denna bit är ganska spännande, men efterföljande kapitel handlar om möten med fakirer och ormtämjare, vilket bara blir förvirrande inlägg i helheten.

Det är intressanta teorier han presenterar, men någon källkritik har han då inte använt sig av. Det som passar hans syften, den bild han har klar för sig, det sväljer han och radar upp argument. Hans kritiker eller motstridiga åsikter talas det tyst om och det är hans bok, han gör som han vill, men jag tror att det är klokt att inte betrakta hans ord som den slutgiltiga sanningen. Svår engelska för övrigt. Jag översatte.

A-Lo, 2000
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: