The Book Pond
1083 recensioner
4545206 besök
Sju syskon
pixel
Ethel S Turner
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Seven little Australians
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1984
ISBN: pixel 91-48-50936-1
I Australien i slutet på 1800-talet bor familjen Woolcott, som består av pappa kaptenen och hans fru Ester, som har den knubbiga bäbisen 'generalen' ihop. Sedan finns det också sex ganska vilda syskon från kaptenens tidigare äktenskap, som alla är olika; Judy är smart och hittar alltid på glada upptåg, Nellie är godhjärtad, Bunty är den busiga. Boken handlar om deras liv och de äventyr de råkar ut för, som är både galna, roliga och ibland sorgliga.

A-Lo, 1985
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: