The Book Pond
1083 recensioner
4545108 besök
Främlingen
pixel
Diana Gabaldon
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Outlander
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 91-7133-129-8
En bok där den moderna kvinnliga huvudpersonen gör en tidsresa på flera hundra år och finner svar på frågor om sitt liv samt sin stora kärlek Jamie. Gabaldon blandar historia, maktsagor och romantik och jag blev trollbunden när jag läste Främlingen.

Men hittills har det inte blivit några fler böcker för min del, för Gabaldon började spotta ur sig otaliga manus på samma tema, vilket jag brukar vara - även om det kan vara både fördomsfullt och orättvist - allergisk mot.

A-Lo, 1993
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: