The Book Pond
1083 recensioner
4545202 besök
En kvinna
pixel
Anne Delbée
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Une femme
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1989
ISBN: pixel 91-37-09532-3
För många år sedan läste jag 'En kvinna' om den franska skulptrisen Camille Claudel som var lärjunge och älskarinna åt den berömde skulptören Rodin. Jag minns att jag blev berörd av hennes levnadsöde, men kom inte ihåg boken riktigt utan den har ingått i mitt omläsningsprojekt.

Camille Claudel föddes i mitten på 1800-talet och flyttade ett par decennier senare till Paris där hon började på en konsthögskola. Där träffade hon den Auguste Rodin, ett möte som skulle visa sig både lyckobringande och ödesdigert.

Camille blev älskarinna och skulptörsbiträde åt Rodin, samtidigt som hon försökte utveckla sin egen konst. Hon hade stor talang, men det gick envisa rykten om att Rodin var den som i själva verket låg bakom skulpturerna. Camille levde ständigt i skuggan av Rodin, men det var också relationen till honom som gav henne inträdesbiljetter till konstsalonger och inflytelserika personer. Till slut bröt hon med honom och fick då svårare att slå sig fram, levde mycket fattigt och drabbades av sjukdom, fysisk såväl som psykisk. I början på 1900-talet försvann hon i perioder och förstörde sina skulpturer tills hon blev intagen på det sinnessjukhus där hon skulle komma att tillbringa 30 år och slutligen avlida.

Jag tycker fortfarande att Claudels historia är både tragisk och gripande, men jag tyckte instinktivt illa om Delbées sätt att skriva den.

Det är en biografi om Camille, men med ett inifrån-perspektiv. Delbée försöker sig på att ge tankar och sinnesstämningar åt Camille uppblandat med faktadelar om personer hon träffat, utställningar hon haft, brev hon skrivit. Men den fiktiva dialogen är förfärlig, flummig och osammanhängande. Det som i rätt persons händer kunde ha blivit en intressant historia om en fascinerande kvinna är nu bara ett stort irritationsmoment som jag missnöjt lägger ifrån mig. Sist jag läste (December 1990) gav jag av någon outgrundlig anledning boken en fyra i betyg.

'Delbée har skrivit en fascinerande bok om konstnärsskap, besatthet och sinnessjukdom' lät det då.

Nu blir det en övertygande etta.

A-Lo, 2007
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: