The Book Pond
1083 recensioner
4545180 besök
Evas öga
pixel
Karin Fossum
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Evas øye
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-7643-505-9
Fossum skriver psykologiska, snarare än bloddrypande deckare, detta inget undantag. Hon har en mer sympatisk poliskommissarie än brukar vara fallet också: Konrad Sejer. Han är varken alkoholist, diabetiker, desillusionerad eller bruten på annat vis, även om han naturligtvis reflekterar över de fasor han ställs inför.

Evas öga tycker jag inte är Fossums bästa. Den slitna konstnärinnan porträtteras väl, men i och med att läsaren vet vad som hänt, försvinner spänningsmomentet något.

A-Lo, 2000
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: