The Book Pond
1083 recensioner
4545102 besök
Linda Evans skönhets- och träningsbok
pixel
Linda Evans
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Linda Evans beauty and exercise book
Bokförlag: pixel Bernce
Utgiven: pixel 1984
ISBN: pixel 91-500-0411-5
Linda Evans är mest känd som den ständigt suckande Chrystle i Dynastin, en av 80-talets långkörarsåpor om rika människors aldrig sinande behov och missbruk av makt och sex. När Linda Evans blev berömd för den stora publiken skrev hon den här boken, som har en skönhets- och en träningsdel.

Hon delar med sig av alla de användbara tips hon fått av de smink- och stylistproffs hon jobbat med som skådespelerska, men hon fokuserar inte bara på den yttre bilden utan som alla vackra människor kan hon också kosta på sig att betona den inre skönheten. Inre välbefinnande uppnås genom meditation, affirmation och träning för ökad varseblivningsförmåga slår hon fast. Träningsdelen är en besvikelse för den som är ensam, för här visar hon upp en hel del övningar som ska utföras i par (och som jag testade med syrran och fann tämligen verkningslösa).

Evans verkar vilja ge ett jordnära och folkligt intryck, sin glamstatus till trots och ger många gör-det-själv-tips: t.ex. hur man bygger sina egna hantlar och hur man blandar till egna krämer med ingredienser från skafferi och kyl. Det är väl behjärtansvärt att hon försöker minska det naturliga förändringsmotståndet hos människor genom att tala om att allt inte behöver kosta mycket pengar, men förväntar hon sig verkligen att vi ska tro att hon ser ut som hon gör för att hon har havregryn hemma... Evans är oerhört entusiastisk och använder 'underbart' och 'fantastiskt' om i princip allt, vilket är småtrevligt, men i stort sett kan jag inte ta boken på allvar som en vägledning för yttre och inre förvandling.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: