The Book Pond
1083 recensioner
4545162 besök
Lysande utsikter
pixel
Charles Dickens
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Great expectations
Bokförlag: pixel Saga Egmont
Utgiven: pixel 2019
ISBN: pixel 9788711781975
Någonstans en bit in på ljudboksprenumerationen får jag för mig att börja lyssna på klassiker, som jag liksom aldrig kommer mig för att läsa. Lysande utsikter är en av dem, som jag i många år tänkt att jag skulle ta mig an. Dock visste jag absolut ingenting om den - och då menar jag verkligen ingenting.

Det var kanske bra att inte ha några förväntningar eller vetskap om boken, för det går inte snabbt direkt. Efter 10 timmars lyssnande (av sammanlagt 19) kan handlingen sammanfattas ungefär så här: Den föräldralösa Pip blir omhändertagen av sin ondhjärtade syster, som dock har en godhjärtad man i smeden Joe. Pip råkar en kväll en fånge som har rymt från stadens fängelse och hjälper honom med mat, för vilket han sedermera i all anonymitet belönas en stor summa pengar när fången kommit på god fot. Pip tror dock att hans mecenat är den spattiga Miss Havisham, hos vilken den undersköna Estella bor. Pip är hopplöst förälskad i Estella och han hoppas att hans nyvunna ställning som gentleman ska kunna ändra det faktum att hon varit helt utom hans räckhåll.

Det känns bra att ha läst(lyssnat på) en Dickens, han har ändå skrivit några av världshistoriens kändaste klassiker. Karaktärerna är sällan gråskaliga, utan är antingen rakt igenom elaka, lismande eller hyggliga, vilket kanske bidrar till att boken till sin karaktär känns mer som en saga. Jag tror att Lysande utsikter idag gör sig bäst i ljudformat. Översättningen från 1950 har hållit fast vid t.ex. gamla verbformer som gingo, voro, bedrogo och det hade varit en smula tungt att läsa den. Boken är extremt detaljerad, därav tjockleken, och den hade aldrig gått att skriva på det här sättet idag, men i små doser kan jag uppskatta Pips stillsamma äventyr, den stundtals underfundiga, mycket subtila, men ändock humorn och man får en rik bild av 1800-talets England och London. Jag skulle också gärna se en av de många filmatiseringarna som gjorts, särskilt den från 2012.

Uppläsare: Benjamin Hagberg

A-Lo, 2020
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: